Tam quốc diễn nghĩa (Nguyễn An Cư dịch)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Xem các bản dịch tiếng Việt khác của tác phẩm này tại Tam quốc diễn nghĩa.
Tam quốc diễn nghĩa  (1928) 
của La Quán Trung, do Nguyễn Liên PhongNguyễn An Cư dịch

Bản Tam quốc diễn nghĩa do Nguyễn Liên Phong (như in tại Tập 1) và Nguyễn An Cư (như in tại Tập 2 trở về sau) của Tín Đức thư xã, bản in lần thứ 3, năm 1928. Bộ này gồm 31 tập. Một số trang bị thiếu được thay bằng bản in năm 1949 gồm 8 tập.

CUỐN THỨ NHỨT
Giá : 0$40
 
三 國 演 義

TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

NGƯỜI DỊCH:

Nguyễn-liên-Phong

TÍN-ĐỨC THƯ-XẢ XUẤT BẢN

37, rue Sabourain, Saigon

(Bổn này của ông Đinh-thái-Sơn đã bán đứt cho bổn xã)

In lần thứ ba

Cuốn nào không có dấu riêng của nhà xuất bản là đồ gian.

IN TẠI NHÀ IN XƯA-NAY

62-64, Boulevard Bonard, 62-64

SAIGON


1928

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1974. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)