Thơ tiếc cảnh/III

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Dắng dõi bên tai tiếng quản huyền.
Lòng xuân nhọn động ắt khôn gìn.
Xuân xanh chưa dễ hai phen lại.
Thấy cảnh càng thêm tiếc thiếu niên.