Thơ tiếc cảnh/IV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếc thiếu niên qua lật hẹn lành.
Hoa hoa nguyệt nguyệt luống vô tình.
Biên xanh nỡ phụ cười đầu bạc ;
Đầu bạc xưa này có thuở xanh.