Thơ tiếc cảnh/IX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thương cảnh vì nhân cảnh hữu tình,
Huống chi người lạ cảnh hòa thanh.
Xuân ba tháng thì thu ba tháng ;
Hoa nguyệt đon dùng mấy phát lành.