Thơ tiếc cảnh/VIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Liễu mềm rủ, nhặt đưa hương ;
Hứng bợn lầu thơ khách ngại rằng.
Thấy cảnh lòng thơ càng vấn vít.
Một phen tiếc cảnh một phen thương.