Thơ tiếc cảnh/VI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Ba bảy mươi nào, luống nhọc thân.
Được thua đã biết sự vân vân.
Chớ cười hiền trước rằng dại ;
Cầm đuốc chơi đêm bởi tiếc xuân.