Thơ tiếc cảnh/V

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hỡi kẻ biên xanh chớ phụ người ;
Thức xuân kể được mấy phen tươi?
Vì thu cho nhẫn đầu nên bạc.
Chưa dễ ai đà ba bảy mươi.