Thơ tiếc cảnh/XI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Ba xuân thì được chín mươi ngày.
Sinh vật lòng trời chẳng tây.
Rỉ bảo đông phong hời hợt ít ;
Thế tình chớ tiếc, dửng dưng thay !