Thơ tiếc cảnh/XII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lầu xanh từng thấy khách thi nhân ;
Vì cảnh lòng người tiếc cảnh xuân.
Mới trách thanh đồng tin diễn đến ;
Bởi chưng hệ chúa Đông quân.