Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mới hay phú quí bởi thời vần,
Tua niệm ngang tàng thú dưỡng thân[1].
Hứng ý miệng ngâm câu quốc ngữ,
Giải phiền tay chuốc chén quỳnh xuân
Đường hoa chào khách, mặt nhìn mặt,
Ngõ hạnh[2] đưa người, ngại chen chân.
Dẫu có ai han, thì sẽ nhủ :
"Thái bình thiên tử, thái bình dân[3] !"

   
Chú thích

  1. Nên tự nhủ hãy cương quyết giữ lấy cái thú dưỡng thân (nhàn thân)
  2. Cửa mận tường đào: nơi quyền quý
  3. Vua thái bình, dân thái bình