Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ngỡ thú vui là thú ở đâu ?
Chẳng ngờ vui ở chốn chăng âu !
Hết tham chợ dức nên non vắng[1]
Còn lụy trường ca biến bể sầu.
Chim khỏi lồng, nên đắc thú,
Cây ngoài chậu mới tươi màu.
Kìa ai đủng đỉnh trong làng Hạnh[2]
Cơm một nải, nước một bầu.

   
Chú thích

  1. Nếu người ta hết lòng tham lam thì cái chợ ồn ào kia hóa thành non vắng
  2. Làng Hạnh: Hạnh đàn, nơi Khổng Tử dạy học, thuộc tỉnh Sơn Đông