Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Gượng đến mừng nhau một mặt không[1]
Nhiều thì chẳng có, ít chăng thông.
Hươu nai : hãy đợi trên rừng bắc,
Thu vược còn chờ dưới bể Đông.
Nam Sách[2] rượu nồng còn mượn cút,
Tây Chân[3] quít ngọt mới đâm bông.
Cực mong, rắp đợi song còn muộn,
Vậy đến mừng nhau... một mặt không !

   
Chú thích

  1. Gắng mang cái mặt không (cũng như "tay không") đến mừng nhau
  2. Huyện Nam Sách (Hải Dương), có rượu ngon
  3. Tức huyện Nam Chân (Nam Trực) tỉnh Hà Nam, có nhiều quít ngon