Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

No bữa hôm, đủ bữa mai,
Gẫm lâu chăng đã thú nhà vui !
Ruộng năm bảy khóm trồng cây lúa,
Tằm chín mười nong để giống ngài
Kho ngọc mời khuyên nhà họp mặt,
Quyển vàng giảng giải đạo làm người.
Thấy câu "khuyến thiện[1]" nhà hằng chứa,
Chữ "thận[2]" đem mình, kẻo lụy đời.

   
Chú thích

  1. Khuyến thiện: khuyên làm điều thiện
  2. Thận: thận trọng