Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Người gồng gánh, kẻ lầm than,
Ta biết so ta : kể thực nhàn !
Đường lợi há theo thị tỉnh ?
Cảnh thanh, chiếm hết giang san !
Ngâm chơi đã trải miền thôn dã,
Hóng mát từng vui chốn thạch bàn.
Một cỏ hoa, đều đủ được,
Rất vời thong thả cõi trần gian !