Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giàu : mặc phận ; khó : đâu bì ?
Đọ thanh nhàn, khá nhất thì.
Vếu váo câu thơ cũ rích,
Khề khà chén rượu hăng xì !
Trăng thanh gió mát là tương thức,
Nước biếc non xanh ấy cố tri.
Thế sự đôi co, dầu thế sự[1],
Rũ không thay thảy, chẳng hề chi !

   
Chú thích

  1. Thời đại Nguyễn Bỉnh Khiêm là thời đại luôn xảy ra tranh chấp giữa các tập đoàn phong kiến