Thương Ngô Trúc chi ca/VI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

一聲裂竹散硫磺
驚起沙汀鴈數行
天際遙瞻歸去處
蒼梧北上定衡陽

Nhất thanh liệt trúc tán lưu hoàng
Kinh khởi sa đinh nhạn sổ hàng
Thiên tế giao chiêm quy khứ xứ
Thương Ngô bắc thượng định Hành Dương[1].

   
Chú thích

  1. Hành Dương thuộc tỉnh Hồ Nam