Thương Ngô Trúc chi ca/VIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

雞籠山在水中央
萬頃煙波共渺茫
相約東家具舟楫
天妃閣上共焚香

Kê Lung sơn tại thủy trung ương,
Vạn khoảnh yên ba cộng diểu mang.
Tương ước đông gia cụ chu tiếp,
Thiên phi các[1] thượng cộng phần hương.

   
Chú thích

  1. Đền thờ hai bà phi, con gái vua Nghiêu tên Nga Hoàng và Nữ Anh