Thương Ngô Trúc chi ca/IX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

城北山榴紅更紅
城南垂柳不禁風
絮飛花落無人管
一夜隨流到廣東

Thành bắc sơn lưu hồng cánh hồng,
Thành nam thùy liễu bất câm phong.
Nhứ phi hoa lạc vô nhân quản,
Nhất dạ tùy lưu đáo Quảng Đông.