Thương Ngô Trúc chi ca/X

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

斑竹煙筒尺二長
茶甌浮動雨前香
一來一往無人問
獨倚船窗正恨郎

Ban trúc[1] yên đồng xích nhị trường,
Trà âu phù động vũ tiền[2] hương.
Nhất lai nhất vãng nhân vô vấn,
Độc ỷ thuyền song chính hận lang.

   
Chú thích

  1. Trúc hoa. Tục truyền rằng Nga Hoàng và Nữ Anh khóc vua Thuấn, nước mắt vẩy vào bụi trúc thành đốm
  2. Tức vũ tiền trà, là một loại trà ngon, hái trước tiết cốc vũ (tháng ba)