Thương Ngô Trúc chi ca/XIV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

長裙習習曳輕綃
雲髻峨峨擁翠翹
贏得鬼頭滿囊口
憑君無福也能消

Trường quần tập tập duệ khinh tiêu,
Vân kế nga nga ủng thúy kiều.
Doanh đắc quỷ đầu[1] mãn mang khẩu,
Bằng quân vô phúc dã năng tiêu.

   
Chú thích

  1. Một loại tiền cổ