Thương Ngô Trúc chi ca/XV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

船尾燈籠四尺杆,
船頭畫虎黑斑斑。
布旗上冩巡河字,
只詰花船不詰姦。

Thuyền vĩ đăng lung tứ xích can,
Thuyền đầu họa hổ hắc ban ban.
Bố kỳ thượng tả "Tuần hà" tự,
Chỉ cật hoa thuyền bất cật gian.