Thảo luận:Biệt vong đệ lữ phần

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Biệt vong đệ lữ phần
Nguồn Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), do Huỳnh Lý chủ biên, NXB. Văn học, 1984, tr. 44-45.
Tham gia đóng góp Vinhtantran
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài