Thảo luận:Chiếu về việc thống nhất Việt Nam

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Chiếu về việc thống nhất Việt Nam
Nguồn Báo Sài Gòn ra ngày 17 tháng 8 năm 1945, bản quét tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
Tham gia đóng góp Tân (thảo luận)
Mức độ phát triển
Ghi chú
Người duyệt bài