Thảo luận:Dụ chư tỳ tướng hịch văn (phiên âm)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đề nghị[sửa]

Tôi thấy cách trình bày này dẽ cho người đọc hơn, các thành viên cho ý kiến


諭諸裨將檄文

Dụ chư tỳ tướng hịch văn


余常聞之

Dư thường văn chi:

Ta thường nghe:

紀信以身代死而脫高帝

Kỷ Tín dĩ thân đại tử nhi thoát Cao Đế;

Kỷ Tín đem mình chết thay,cứu thoát cho Cao Đế

Trần Đình Hiệp 12:12, 17 November 2005 (UTC)

Lịch sử trang[sửa]

Văn kiện Hịch tướng sĩ đã được nhập vào đây từ Wikisource dùng chung. Lịch sử trang từ hồi nó vẫn ở đấy được sao chép dưới đây:

  * (cur) (last) 15:58, 12 February 2006 Mxn (cat)
  * (cur) (last) 18:43, 15 December 2005 Annonymous (→Nguyên bản tiếng Hán và phiên âm Hán Việt - sửa lỗi viết sai)
  * (cur) (last) 14:59, 18 November 2005 70.17.112.190 (Ngo tat To Version)
  * (cur) (last) 18:12, 9 June 2005 Avia m (category)
  * (cur) (last) 04:14, 9 June 2005 DHN m (→Bản dịch - spacing)
  * (cur) (last) 04:12, 9 June 2005 DHN m (→Bản dịch - spacing)
  * (cur) (last) 00:29, 9 June 2005 Avia m (sửa tiêu đề cho chính xác)
  * (cur) (last) 20:51, 8 June 2005 128.195.64.98
  * (cur) (last) 20:49, 8 June 2005 128.195.64.98
  * (cur) (last) 20:46, 8 June 2005 128.195.64.98 (new work)

Trang thảo luận này cũng được nhập vào đây từ Wikisource dùng chung:

  * (cur) (last) 05:24, 17 November 2005 Trần đình hiệp m (→Đề nghị)
  * (cur) (last) 05:15, 17 November 2005 Trần đình hiệp m (→Đề nghị)
  * (cur) (last) 05:13, 17 November 2005 Trần đình hiệp m (→Đề nghị)
  * (cur) (last) 05:12, 17 November 2005 Trần đình hiệp

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 23:54, ngày 11 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Bản dịch tiếng Việt[sửa]

Bản dịch tiếng Việt chuẩn thì đâu? 118.71.22.227 07:43, ngày 9 tháng 12 năm 2007 (UTC)