Khóa

Thảo luận:Trang Chính

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Historical Categories

The Vietnamese version of the main page needs secondary categories specific to Vietnamese history. I was asked (scroll to the bottom) to add Kim Vân Kiều to Wikisource, but I'm not sure exactly where to put it at the moment. I found a webpage that breaks Vietnamese history down into categories, but I'm still not sure what to call each of these categories. If someone could take a look at the page and come up with categories, that'd be great. Thanks – Minh Nguyen 17:11, 19 Jan 2004 (UTC)

Bạn có thể tham khảo cách phân đoạn lịch sử Việt Nam tại link này. Đây chính là mục lục của cuối 'Việt Nam Sử Lược' của Trần Trọng Kim - TewNut 19:17, 12 Jan 2005 (UTC)

vi.wikisource.org

If there is any interest is setting up a Vietnamese language-domain at Wikisource (vi.wikisource.org), then please list your language here.

Please translate this message into Vietnamese. Dovi 05:01, 27 Sep 2004 (UTC) 123

Lịch sử trang

Thiết kế đầu tiên của Trang Chính được nhập vào từ Wikisource dùng chung. Lịch sử trang khi còn ở Wikisource dùng chung được sao chép ở dưới:

  * (cur) (last) 19:51, 7 June 2006 LadyInGrey m (new subdomain)
  * (cur) (last) 02:31, 13 March 2006 Mxn m
  * (cur) (last) 16:00, 12 February 2006 Mxn
  * (cur) (last) 01:51, 12 February 2006 Dovi m
  * (cur) (last) 18:08, 9 September 2005 Mxn (Mang lại thông báo về Unicode)
  * (cur) (last) 12:30, 19 August 2005 Mxn
  * (cur) (last) 08:59, 19 August 2005 Mxn (Link to Vietnamese pages)
  * (cur) (last) 20:34, 18 August 2005 Mxn (Cuộc vận động gây quỹ)
  * (cur) (last) 22:54, 14 July 2005 Mxn
  * (cur) (last) 22:51, 14 July 2005 Mxn
  * (cur) (last) 18:51, 11 July 2005 Mxn (Bầu cử xong rồi)
  * (cur) (last) 23:12, 28 June 2005 Mxn (Election notice)
  * (cur) (last) 17:37, 28 June 2005 Mxn m
  * (cur) (last) 17:42, 2 May 2005 Zhaladshar m (Reverted edit of 70.26.166.77, changed back to last version by Mxn)
  * (cur) (last) 17:34, 2 May 2005 70.26.166.77 (what if i did this)
  * (cur) (last) 17:24, 17 April 2005 Mxn m
  * (cur) (last) 20:53, 5 February 2005 Mxn (The note about Unicode is no longer in English)
  * (cur) (last) 11:05, 12 January 2005 TewNut
  * (cur) (last) 12:18, 4 September 2004 Mxn m
  * (cur) (last) 16:44, 3 September 2004 Mxn m
  * (cur) (last) 17:50, 2 September 2004 Mxn m
  * (cur) (last) 17:12, 2 September 2004 Mxn (Switched to new design, based on Wikibooks:vi:Trang Chính and Wiktionary:vi:Trang Chính)
  * (cur) (last) 14:16, 1 June 2004 Mxn m (→Intro)
  * (cur) (last) 14:12, 1 June 2004 Mxn (Synchronized intro w/ corrected Main Page intro)
  * (cur) (last) 12:22, 23 May 2004 Mxn (Fixed things up a bit)
  * (cur) (last) 01:52, 14 May 2004 Eclecticology m
  * (cur) (last) 15:52, 8 May 2004 Mxn (+m:vi:)
  * (cur) (last) 12:09, 8 May 2004 Mxn m
  * (cur) (last) 18:50, 3 May 2004 Mxn (+Wiktionary:vi:)
  * (cur) (last) 23:36, 27 April 2004 ArnoLagrange ({{msg:InterLingvLigoj}})
  * (cur) (last) 15:38, 27 April 2004 Eclecticology (Removing link to deleted item)
  * (cur) (last) 19:57, 18 April 2004 Mxn m
  * (cur) (last) 22:28, 10 April 2004 Eclecticology
  * (cur) (last) 22:21, 10 April 2004 Eclecticology m (link updated)
  * (cur) (last) 22:20, 10 April 2004 Eclecticology (link updated)
  * (cur) (last) 17:49, 25 March 2004 Mxn (Translated more of Community section)
  * (cur) (last) 21:19, 19 March 2004 Mxn (Synchronized page w/ en:)
  * (cur) (last) 18:50, 16 March 2004 Mxn m
  * (cur) (last) 18:08, 16 March 2004 Mxn (Added "Vịnh cái quạt" to new poems list)
  * (cur) (last) 20:57, 10 March 2004 Mxn m (Removed section [edit] links; although I find them convenient, they're probably not necessary)
  * (cur) (last) 01:37, 9 March 2004 Fonzy m
  * (cur) (last) 23:52, 19 February 2004 Mxn m
  * (cur) (last) 19:55, 18 February 2004 Mxn m
  * (cur) (last) 19:55, 18 February 2004 Mxn (Synchronized page w/ en:)
  * (cur) (last) 17:52, 13 February 2004 80.5.160.4
  * (cur) (last) 14:56, 13 February 2004 Mxn (Added Wikisource banner similar to that at Wikipedia vi:)
  * (cur) (last) 17:17, 12 February 2004 Mxn m
  * (cur) (last) 17:11, 12 February 2004 Mxn (Synchronized page w/ en: (including new design))
  * (cur) (last) 22:23, 3 February 2004 Mxn m
  * (cur) (last) 11:07, 25 January 2004 Mxn (Synchronized page)
  * (cur) (last) 06:44, 21 January 2004 62.101.126.234
  * (cur) (last) 12:08, 2 January 2004 Mxn m
  * (cur) (last) 11:50, 2 January 2004 Mxn m
  * (cur) (last) 11:48, 2 January 2004 Mxn m
  * (cur) (last) 11:46, 2 January 2004 Mxn m
  * (cur) (last) 11:44, 2 January 2004 Mxn m
  * (cur) (last) 11:09, 2 January 2004 Mxn m
  * (cur) (last) 13:19, 1 January 2004 Mxn (Finished Primary Categories box)
  * (cur) (last) 13:15, 1 January 2004 Mxn (Translated much of Primary Categories section)
  * (cur) (last) 13:00, 1 January 2004 Mxn (Translated some headings & links)
  * (cur) (last) 14:00, 23 December 2003 Mxn (Updated languages list)
  * (cur) (last) 20:20, 22 December 2003 Mxn m
  * (cur) (last) 17:28, 11 December 2003 Mxn m
  * (cur) (last) 17:27, 11 December 2003 Mxn m (Updated languages list)
  * (cur) (last) 11:25, 9 December 2003 Samuel m
  * (cur) (last) 11:21, 9 December 2003 Samuel m
  * (cur) (last) 11:21, 9 December 2003 Samuel m
  * (cur) (last) 01:31, 9 December 2003 Eclecticology (Substituted revised English version for untranslated purple box material)
  * (cur) (last) 01:22, 7 December 2003 Eclecticology
  * (cur) (last) 05:25, 6 December 2003 213.164.241.16
  * (cur) (last) 09:27, 5 December 2003 Mxn m
  * (cur) (last) 09:25, 5 December 2003 Mxn m (Added more languages)
  * (cur) (last) 09:10, 5 December 2003 Mxn m
  * (cur) (last) 09:10, 5 December 2003 Mxn (Translated welcome message)
  * (cur) (last) 08:52, 5 December 2003 Mxn m (Added link to "E đến 10.000 số lẻ")
  * (cur) (last) 08:29, 5 December 2003 Mxn m
  * (cur) (last) 18:55, 4 December 2003 Mxn (Linked to new Vietnamese translation of UN Human Rights Declaration)
  * (cur) (last) 19:50, 30 November 2003 Mxn m
  * (cur) (last) 13:43, 30 November 2003 Mxn m
  * (cur) (last) 13:43, 30 November 2003 Mxn (Startup: will begin translating later)

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 23:12, ngày 8 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Trang thảo luận này cũng được nhập vào đây từ Wikisource dùng chung. Lịch sử trang khi còn ở đấy được sao chép ở dưới:

  * (cur) (last) 03:16, 6 November 2005 222.252.232.1
  * (cur) (last) 12:17, 12 January 2005 TewNut
  * (cur) (last) 01:22, 27 September 2004 Dovi m
  * (cur) (last) 01:02, 27 September 2004 Dovi (vi.wikisource.org)
  * (cur) (last) 10:11, 19 January 2004 Mxn (Added topic "Historical Categories")

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 01:14, ngày 9 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nhóm quản lý

Tôi vừa được một tiếp viên (steward) ở Meta phong cấp quản lý tạm cho tôi, cấp này sẽ hết hạn sau một tháng. Tôi sẽ dùng cấp này để cập nhật giao diện và chống phá hoại hễ nó xảy ra. Nếu bạn muốn trở thành quản lý thường trực ở đây, xin xem Wikisource:Bảo quản viên rồi ra ứng cử tại Wikisource:Biểu quyết phong cấp. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 04:20, ngày 13 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hello. Please check (and if need be add or correct) the translation of "Wikisource — The Free Library" in your language, in the table at this page. Note: The table is linked to from the circular logo at Wikisource's Multilingual Portal.

Thank you! User:Dovi 17:47, 23 January 2007 (UTC)

Có thể đóng góp bài dưới dạng PDF không?

Trong Wikisource có chấp nhận đóng góp tài liệu PDF không, nếu có thì bằng cách nào? Các bác admin hãy chỉ giúp!

Hình như là không được hay sao á! Vì mấy bài viết trên đây đều là dạng text cả, với lại, nếu bạn copy file PDF của người ta mà chép vào thì bạn đã vi phạm bản quyền tác giả rùi --Nguyễn Kim Kha -> (thảo luận) 04:17, ngày 4 tháng 6 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Có chương trình chuyển file dạng PDF ra Word, bạn download về mà dùng. Casablanca1911 06:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vấn đề đăng nhập

Không hiểu sao em gặp một vấn đề khi đăng nhập bằng trình duyệt Opera 9.10. Còn nếu dùng IE thì lại gặp một vấn đề khác, thỉnh thoảng nó hiện lên thông báo lỗi gì gì đó, sau đó lại This page cannot display... Ban Quản lý coi lại cái nhé. Vấn đề đăng nhập em không gặp khi dùng wikipedia. --125.234.207.67 14:18, ngày 4 tháng 6 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bot flag request for Thành viên:Máy tính

Di chuyển đến Thảo luận Wikisource:Guestbook for non-Vietnamese speakers.

Wikisource còn tiếp tục được phát triển không?

Theo dõi lịch sử thay đổi của wikisource, tôi thấy đã lâu không có văn kiện mới được đưa lên. Đồng thời có lẽ lâu lắm cũng không thấy Bảo quản viên thường trực có mặt. Vậy Wikisource còn tiếp tục được phát triển không? Nếu tôi muốn làm Bảo quản viên thường trực có được không và làm thế nào?Trannhatanh89 13:47, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bot policy

Hello. To facilitate steward granting of bot access, I suggest implementing the standard bot policy on this wiki. In particular, this policy allows stewards to automatically flag known interlanguage linking bots (if this page says that is acceptable), which form the vast majority of such requests. The policy also enables global bots on this wiki (if this page says that is acceptable), which are trusted bots that will be given bot access on every wiki that allows global bots.

This policy makes bot access requesting much easier for local users, operators, and stewards. To implement it we only need to create a redirect to the request page from Project:Bot policy, and add a line at the top noting that it is used here. Please read the text at m:Bot policy before commenting. If you object, please say so; I hope to implement in two weeks if there is no objection, since it is particularly written to streamline bot requests on wikis with little or no community interested in bot access requests. —Pathoschild 20:16:18, 19 tháng 9 2009 (UTC) 20:16, ngày 19 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đề xuất logo Tết Nhâm Thìn của Wikisource

Chuyển sang Wikisource:Thảo luận