Thảo luận:Tuyên bố chung của hội nghị Giơ-ne-vơ về vấn đề Đông-dương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tuyên bố chung của hội nghị Giơ-ne-vơ về vấn đề Đông-dương
Nguồn Thư viện Quốc gia Việt Nam
Tham gia đóng góp Tân (thảo luận)
Mức độ phát triển 50%.svg50%: chưa được hiệu đính hoặc chuẩn hóa.
Ghi chú
Người duyệt bài