Thảo luận Biên dịch:Thuyết vị lợi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc
Nguồn
Tham gia đóng góp
Mức độ phát triển
Ghi chú
Người duyệt bài

Bản mẫu {{thông tin văn kiện}} được dùng để cung cấp thông tin về tác phẩm. Xin hãy điền vào bản mẫu bằng cách dùng bản mẫu sau:

Dịch giả[sửa]

Tôi đã tra trên Google bản dịch này và các kết quả đều chỉ đến Wikisource. Vậy chắc đây là tác phẩm do thành viên Wikisource dịch.

Tuy nhiên tác phẩm này vẫn chưa được dịch xong. Tên bài cũng đặt sai. Tôi sẽ đổi lại tên bài cho phù hợp (viết thường và bỏ tên tác giả đi), thêm interwiki. Tranminh360 (thảo luận) 14:37, ngày 9 tháng 12 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cần bản dịch thuyết vị lợi[sửa]

Tôi đang nghiên cứu về tư tưởng chính trị của John Stuart Mill, ai có bản dịch đầy đủ của Thuyết Vị lợi, Sự nô dịch phụ nữ và các tài liệu khác nghiên cứu về Mill thì xin chia sẻ cùng tôi. hòm thư: tuyetnhung_ajc@yahoo.com