Bước tới nội dung

Thể loại:PVCC-CP Nhật Bản

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Thể loại này gồm các tác phẩm văn bản pháp quy do các cơ quan thuộc Chính phủ Nhật Bản và các tổ chức chính trị-xã hội khác ban hành. Các trang đưa vào đây qua bản mẫu {{PVCC-CP Nhật Bản}}