Trần tình/VI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chèo lan bé bắt thuở tà dương.
Một phát qua nhìn một lạ dường.
Ngàn nọ so miền Thái-thạch ;
Làng kia mở cánh Tiêu-tương.
Hàng chim ngủ khi thuyền đỗ ;
Vừng nguyệt lên thuở nước cường.
Mua được thú mầu trong thuở ấy,
Thế gian hay một khách văn chương.