Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/136

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.


F
F

Omnia quę conſcribi poſſent per f. conſcribentur cum ph. aptiùs ad pronunciandum hoc idioma.

Gà,