Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/161

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
G
G

tere oculos in terram.

gương, cái gương: eſpelbo: ſpeculũ, i. ſoi gương: ver ſe no eſpelho; ſpeculo vti ad inſpiciendum. alij cương.

gượng: gemer, como de quem poem força pera fazer alguã couſa: gemere, vt eum[đính chính 1] quis laborat ad aliquid faciendum. kêu gượng cho mạnh: gemer pera ter mais forças: gemere aliquem vt roboretur magis.

gụp dù xuấng: fechar o ſombreiro: claudere vmbellam, alij cụp.

  1. Sửa: vt eum được sửa thành vt cum: chi tiết