Trang:Dong Duong xua va nay.pdf/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
40
 

này thì cũng không có dân-tộc nào là hẳn được độc-lập.[1] Tất cả các dân-tộc đều dựa vào nhau, hoặc ít hoặc nhiều. Những nước lớn như nước Pháp, nước Anh phải tuân luật vạn-quốc và nhất là tuân những điều-ước nó giàng buộc nước nọ với nước kia. Cũng có những nền cai-trị chung của vạn-quốc như là việc liên-hợp bưu-điện[2] của vạn-quốc vậy. Xem như thế thì cái giấc mộng của quan-trường nước Nam lúc ấy không thể thực-hành được. Vả, chính những viên quan này mơ-màng muốn những sự không thể có được, nên nước Pháp mới phải can-thiệp vào việc xứ này vậy.

Tourane: Grottes de Marbre. Pagode de Huyen Không Bong.
Hàn: Động Ngũ-hành-sơn. Chùa Huyền-không-bồng.
  1. Độc-lập = không phải thuộc quyền cai-trị của nước ngoài.
  2. Liên-hợp bưu-điện = việc gửi thơ từ, thông tin-tức chung của các nước.