Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/42

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 88 —

hai ngọn đèn và hai người mặt đồ đen trong cữa hang bước ra.

Mổi người đều mang một cái mặt nạ vằn vện như quỉ, tóc bỏ xù xụ bên vai và ngó tên Bộ-hạ và nói: ngươi đã xuống cỏi âm-ty, thì phải vào chầu diêm-chúa.

Tên Bộ-hạ vùng vẩy kêu la một hồi, song bị dây vấn chặc cứng hai tay như lưới nhện vấn ruồi, vùng vẩy không đặng. Đó rồi hai tên quái kia nắm hai mối dây dắc đi, như pháo thủ dẫn tù, đem ra tòa hình mà kêu án.

Khi đi quanh lộn trong hang, nhờ có đèn sáng mờ mờ, nên thấy hai bên đường, đá dựng chập chồng, chổ do ra chổ hũn vô, lổ đỗ như tàng ong, có ngách có hang, uống éo quanh co, xem dường xà-đạo. Khi tới một cữa đá, hai tên quái kia mỡ cữa giắc tên Bộ-hạ bước vô, thấy một động đá lớn như tòa nhà, phía trước có sân rộng, thềm cao. xem dường một chổ Thính đường công sự. Kế thấy mười người mặt đồ đen trong cửa sau bước ra, mổi người tay cầm một cây đèn sáp, thấp sáng như ban ngày, rồi lại đứng hai bên sân, coi bộ oai nghi tề chĩnh, ngó vô trong thì thấy một người ngồi giửa, và một người đứng phía bên kia, cả hai đều phủ một tấm lưới đen lòng thòng trước mặt.

Hai tên quái kia liền dắc tên bộ-hạ vô đứng trước sân, người ngồi giữa thấy thì hỏi: mi là ai sao dám lén vào sơn động?

— Thưa tôi đi săn bắn với chủ tôi, rủi bị lạc đàng, lở bước vô đây, chớ chẳng phải người gian tế.

Người ngồi giữa day lại ngó mấy tên đứng hầu hai bên và nói: Vậy bay hảy đem treo nó trên cây đại thọ, chờ bắt đặng chủ nó rồi sẻ trị tội luôn thể.

Vừa dứt lời thì đã thấy mấy tên kia áp lại dẩn tên Bộ-hạ đi quanh qua lộn lại một hồi, khi ra khỏi hang, tới một cây rất lớn. Mấy tên kia lại đứng vây xung quanh gốc cây, mỗi người đều cầm một ngọn đèn sáp, đốt lên sáng rở. Kế đó một tên lại thòng mối dây trên nhánh cây xuống và cột hai tay tên Bộ-Hạ lại, rồi lấy một mối dây kia, đặng nắm mà rút lên.