Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
— 9 —
說立務事 
立春正月初八日晩八㸃鐘三十八秒 
立夏五月十二日晩三㸃鐘十秒 
立秋八月十八日早七㸃鐘三十四秒 
立冬十一月二十日早一㸃鐘二十八秒 
說異事在己巳年內 
今年有日食二次月食二次 
日食二次在南邦內不見食 
月食二次在南邦內見食一次存一次不見食 
六月十五日晩六㸃鐘二十八秒有月食 
至晩七㸃鐘四十六秒食半分 
至晩九㸃鐘九秒食盡 
至晩十㸃鐘三十二秒復還半分 
至晩十一㸃鐘五十一秒復圓