Trang:Mot con gio bui.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
15
 

bị bắt, người trong thành thị nôn nao cả lên. Lúc ấy người con gái ông Trác là bạn con tôi ra Hà-Nội để chữa mắt, có đến ở nhà tôi. Chợt đến ngày 25 tháng mười, ông Nguyễn-Trác ở Sàigòn ra, có đến thăm con và gặp tôi trong một chốc lát, nói chuyện qua loa vài câu, rồi ông nói vài hôm ông sẽ về Thanh Hóa.

Ðộ ấy, cứ chiều chiều tôi đi đến phố Hàng-Bông vào nhà in Bắc Thành của ông Lê Thăng, chữa những sách in lại. Chữa xong những bản đập, ngồi nói chuyện phiếm đến 7 giờ, thì tôi lại đi bộ từ phố Hàng-Bông về đến Nhà Rượu với vài người bạn cùng đi một đường.

Chiều ngày 27 tháng mười, cũng như mọi ngày, tôi về đến đầu phố Nhà-Rượu thì thấy người nhà chạy tất tả đến nói rằng « không biết có việc gì mà có mấy người Nhật bảo đi tìm ông ». Tôi nghĩ bụng: lại mấy người mọi khi đến quấy rối chứ còn việc gì nữa. Tôi về đến nhà thì thấy mấy người hiến binh Nhật với một người Nhật quen từ trước ngồi chờ. Họ thấy tôi liền hỏi ngay rằng:

— Ông có biết ông Nguyễn-Trác và ông Trần-Văn-Lai đã bị bắt từ lúc 4 giờ rưỡi rồi không?

— Tôi không biết.

— Người Pháp sắp bắt ông đấy.