Trang:Mot con gio bui.pdf/215

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
215
 


xin bộc bạch vài lời kính viếng vị Cố Chủ tịch đáng kính, đáng mến của Hội nghị toàn quốc.

Cái tin đột ngột báo Trần tiên sinh tạ thế đã gieo một mối đau buồn vô hạn trong tâm khảm của các tầng lớp quốc dân cũng như của các anh em chúng tôi trong Hội nghị.

Vừa mới đây hai tháng, tại Tòa Thị Sảnh Sàigòn, Trần Tiên Sinh mặc dầu tuổi cao tác lớn, vẫn hăng hái và đầy tinh thần, sức lực cộng tác với các anh em đại biểu toàn quốc để hoạch định bước đường tranh đấu của Quốc gia dân tộc giữa chỗ ngã ba lịch sử đầy chông gai. Người đã chủ tọa, đã tham dự với một trí minh mẫn ít có những cuộc tranh luận gay go, kéo dài hàng năm sáu tiếng đồng hồ liền, có khi đến 3 giờ sáng.

Thế mà ngờ đâu, người đã vội lánh cõi trần, giữa khi non sông đầy khói lửa, giữa khi Tổ quốc bị ngửa nghiêng, giữa khi tình thế đang đòi hỏi sự đoàn kết, sự chung lưng đâu cật của tất cả các phần tử yêu nước thương nòi.

Trần tiên sinh mất đi, tức là Nước Việt Nam thiệt một nhà đại ái quốc, mô phạm đức độ thanh cao, một chiến sĩ có nhiều uy danh trong cuộc tranh đấu giành tự do độc lập, một biểu hiện cao quí của tinh thần quốc gia cổ truyền của lòng hy sinh lớn lao vì đại nghĩa.