Trang:Mot con gio bui.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
31
 

Sáng ngày 12 tháng chạp, làm lễ hỏa táng ông Dương-Bá-Trạc ở Chiêu-Nam Ðảo, đến chiều đem di hài đựng vào cái hộp, ngoài đề danh hiệu, rồi đưa thờ tại chùa Bản-Nguyên-Tự của Nhật bản. Ðịnh đến ngày 16 tháng chạp tức là ngày mùng hai tháng một năm Giáp Thân làm lễ cầu kính ở tại chùa, có gần hết thảy người dân Việt-Nam ở tại Chiêu Nam đảo đến dự lễ.

Riêng về phần tôi, thì thật là sầu thảm. Lúc đi thì hai người với nhau, nay một mình tôi, lại đau yếu chưa biết sau này ra sao.

Kể sao xiết nỗi thảm sầu.
Ðoạn trường ai có qua cầu mới hay.