Trang:Mot con gio bui.pdf/71

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
71
 

nên bị bắt đem về Trùng Khánh. Bởi vậy ủy ban chấp hành chỉ có những người nầy:

1 — Trương-Bội-Công, chủ tọa.

2 — Trần-Ðình Xuyên.

3 — Nguyễn-Hải-Thần

4 — Vũ-Hồng-Khanh, ủy viên.

5 — Bồ-Xuân-Luật.

6 — Trương-Trung Phụng.

7 — Nông-Kính-Du.

Hồ-chí-Minh được cử làm hậu bổ ủy viên và Trần báo làm tổng cán sự.

Việt-Nam Cách Mệnh Ðồng Minh Hội vừa thành lập chưa được bao lâu thì đã có sự bất hòa trong nhóm ủy viên nên chủ tọa là Trương Bội Công từ chức và bỏ về Vân-Nam rồi mất ở đấy. Hội cử ông Nguyễn-Hải-Thần lên làm chủ tọa.

Trong những người Cách Mệnh Việt-Nam hoạt động bên Tàu thuở ấy ta có thể biết những người này:

Trương-Bội-Công, người Thanh-Hóa, có nghị lực và cương quyết, trước học trường võ bị và làm đến chức thiếu tướng trong quân đội Tàu.

Nguyễn-Hải-Thần, chính tên là Vũ-Hải-Thu, người tỉnh Hà-Ðông, Ông là người lão thực, trước đã thi đỗ tú tài, thường gọi