Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/142

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
140
Ngày thứ nam

 rễ đầu mọi ſự, và mọi ſự thì về mọt đức Chúa blời.

l đều nhít nầy thạt là bởi đức Chúa blời nói ra cu᷄ người thánh, m mà lại người thánh truyèn cho ta tin, n mà ꞗệy ta được gratia, là nghĩa cu᷄̀ đứa blời ở thế nầy : vì ꞗệy hễ là kẻ đã khôn, mà đến chiụ phép rửa tội, ví bàng chảnh tin thạt đều nầy, như mlời đức Chúa blời, chảng hay ſai, p chiụ tha thội thì chảng được. q mà lại ví bàng ai làm phép rửa tội, mà chảng lếy thạt, và blọn đều nầy khi đang làm phép, r thì rửa tọi chảng được, mà cho gratia, là nghĩa cu᷄̀ đức Chúa blời, cu᷄̀ chảng được : ſ ſao᷄ le ai tin thì ꞗừa, mà chảng khá lŏên mlẽ nữa : t vì chưng trí ta, khi còn ở thế gian nầy, thì thấp hén, u mà biét ſự mình cho hết, hay là ſự linh hồn mình, dù có cu᷄̀, cu᷄̀ chảng được cho hết :

x huấng chi tính