Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/177

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
175
Ngày thứ ſáu

 đŏạn viẹc ếy, thì có chiụ lụy, và rứt thánh đức Mẹ đòu᷄ thân, và ou᷄ thánh Ioſeph, là rứt thánh chào᷄ ngươi, cho đến ba mươi tủêi, l mà vì ſự làm ꞗệy, có kẻ thì ngờ, m đức Chúa Ieſu cu᷄̀ làm thợ moục, ꞗối ou᷄ thánh Ioſeph : n lại tlao᷄ cửa tlao᷄ nhà, cu᷄̀ làm viẹc như tôi ta ꞗệy, o vì chưng đức Chúa Ieſu ra đời, chảng phải cho kẻ khác làm viẹc cho mình, ſao᷄ chọn mình làm viẹc cho kẻ khác. p mà có lếy viẹc gì làm hèn, chảng đáng ngôi mình, là ngôi đức Chúa blời? có che những tội là hèn, mà chớ. q Vì ꞗệy đức Chúa Ieſu chảng có khi nào làm ſự lỗy, cu᷄̀ bởi miệng thánh ếy chảng thấy ra ſự gian, lại cu᷄̀ chảng ra được đâu. r Ta cu᷄̀ nên bắt chước đức Ieſu, chớ che chớ tlánh viẹc khiem nhưầng ; ſ mà lại ta làm hết ſức ; lếy đức Chúa Ieſu làm gương,

t ꞗệy cu᷄̀ khỏi