Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/276

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
274
Ngày thứ tám

 vô cu᷄̀, ſ đá ſám ſửa, cho ma quỉ, và cho thien thần làm bạn nó.

t đến khi đức Chúa Ieſu cả phán xét, nói mlời phán làm ꞗệy, mà chảng có ai cãi được, u đŏạn thì thŏát chóuc đức thánh thien thần cầm cây rứt thánh Crux có lên tlên blời ; x cu᷄̀ bàng phép khi tlước, bởi blời mà xuấng : y các đức thánh thien thần mầng bội phần, lo chảng đến, mà theo ꞗệy : z lại đức Chúa Ieſu, ꞗối đức Mẹ đòu᷄ thân, và người thánh kể chảng xiét, a như đánh được mọi giạc đŏạn, thì trạo᷄ vạo᷄ rứt mực, như phép đức Chúa blời, ꞗĕào nhà thien đàng. b Khi ếy đết thì mở ra làm lỗ rọu᷄ thay, cho đến dưới đia ngục : c mà kẻ phảy hính đời đời, thì ép xuấng, d ví bàng có ai chảng khứng, thì ma quỉ đuỏi đi, e cu᷄̀ có khi ngửa mạt lên, mà xem kẻ lành, rứt ꞗui ꞗẻ làm ꞗệy,

f ſao᷄ le ſáng láng chừng ếy, mà