Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
33
Ngày thứ hai

 hình tưạng khéu ra mọi ſự ở tlao᷄ blời đết : h mà lại có phép vô cu᷄̀ thì mới được làm viẹc mlớn làm ꞗệy cho nên. i Vì ꞗệy thái kục nó là tính khí chảng ſóu᷄, k chảng biét đều gì ſốt, l làm nên blời đết thì chảng được đâu. m dù mà đại minh, khi chảng có lếy thái cục làm nên thờ, thì lếy mlẽ phải, vì thái cức là khí chảng ſóu᷄ chảng biét đí gì : n ſao᷄ le có lếy thái cức ếy chảng ſóu᷄, chàng biét đí gì, mà nói làm ra blời đết thì chảng phải mlẽ đầu.

o Mà bây giờ cội rễ đầu, và thợ khéo làm nên blời đết cu᷄̀ muân ſự lá ai ? p truyền đời xưa ràng, có ꞗua Chúa nước khác hỏi cŏên tử nao ſự ếy : q cuên tử thì xin một ngày, lo đã mà thưa: r khỏi một ngày, cŏên tử ếy, lại xin hai ngày nữa mà lo cho nên: ſ qua haì ngày ếy, ꞗua chúa lại đòi, cŏên tử thì lại xin bốn ngày :

t ắt ꞗua