Trang:Phat giao dai quan.pdf/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
PHẠM QUỲNH

PHẬT-GIÁO

ĐẠI-QUAN

觀大教佛


Phật là giác, giác là sáng-suốt.
Phật là: tự giác nhi giác tha,
trước cầu sáng lấy mình, rồi
khai sáng cho đời.HÀ-NỘI
ĐÔNG-KINH ẤN-QUÁN
1924