Trang:Pho Thong 41.pdf/74

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
72
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

— Cậu làm sao để đến nỗi nó đi?

— Nó đi thì nó đi, tôi không làm sao hết.

— Không kiếm nó về, tôi về làm lung-tung cậu coi.

Cửu Thưởng xuống giọng nhỏ-nhẻ:

— Nói vậy chớ nó đi học ở Saigon, có phải đi mất đâu mà chị chực làm rầy-rà với tôi?

Bỗng lên giọng:

— Cái người nào chủ-trương cho nó đi mà bây giờ họ giấu tay trong bị, thật tôi ghét quá!

— Cậu ghét cậu làm chi họ?

Cửu Thượng cười xề xề:

— Thôi xí-xóa! Bây giờ tôi muốn nói với chị một chuyện.

— Chuyện gì cậu cứ nói.

— Hôm mới táng mẹ xong, chị muốn chia gia-tài, tôi nói để mãn tang, nhưng bây giờ chị muốn chia thì chia, chia cho rồi.

— Tùy ý cậu.

— Sau khi chia, phần con Nghi tôi giao cho chị giữ.

— Sao cậu không giữ cho nó?

— Tôi muốn để chị giữ.

— Cũng được. Nhưng chia thì chia làm sao?

— Chia như tôi đã nói: chia hai, lấy nửa đặt hương-hỏa; còn nửa nữa, chia làm ba phần, ba chị em?