Trang:Phu ban truyen dien ca.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


嘉定省
富貧傳演義 
西職通事世載張明記