Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 5.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 370 —

muốn kiếm thế cứu xuống, nhưng trận gió ồ ồ thổi tới, làm cho cái bẩy ấy vục qua rất mạnh, dây ấy đức ra, kế nghe Hòa-thuợng la lên một tiếng trời ôi! thì đả rớt thấy ngay trên hòn đá, Công-chúa nhảy lại muốn đở, nhưng Hòa-thượng đả vặp đầu vào đá một cái, xem lại thì đã bể nát khắp sanh, sọ óc văn ra lai láng.