Trang:Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn.djvu/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 34 —
 1. Góp gió làm bão.
  Thường hiểu về nghĩa hiền, là tích để lần lần mà làm ra vốn lớn, việc lớn.

H

 1. Hà địa bất sanh tài.
  Đất nào chẳng có sanh kẻ tài, nghĩa là đâu đâu cũng có kẻ anh tài.
 2. Hai chín chống nhau.
  Cách đánh bài chín, lấy số 9 làm lớn ; hễ hai ngườí đều đặng số 9, thì huề với nhau, không còn ăn thua. Hiểu nghĩa là hai người có tài có sức hay là hung dữ như nhau, có kình địch hay là làm sự gì cho nhau, thì phải huề.
 3. Hai gái lấy một chồng.
  Sự thể hai gái lấy một chồng, thì chẳng có lý thuận hòa.
 4. Hai vai gánh nặng hòa hai.
  Nghĩa là khó xử, khó tính ; nặng là nặng tình nặng ngãi : như vị bên tình thì phải bỏ bên ngãi vân vân.
 5. Hái củi ba năm thiêu một giờ.
  Nghĩa là làm ra lau mà phát đi không mấy lát. Thường hiểu về tiền của làm ra lâu lắc khó nhọc, dẫu tích trử cho nhiều, mà xa xí không biết tiếc, thì có lẽ phá tan trong giây phút.
 6. Hại nhơn nhơn hại.
  Nghĩa là báo ứng nhãn tiền, không phải đợi chánh người bị hại hại lại.
 7. Ham ăn mắc bẩy.
  Con ngoại vật ham mồi thì thường bị người ta bắt ; con người tham ăn không biết xét trước xét sau, thì phải mắc mưu.
 8. Hàm chó vó ngựa.
  Con chó hay cắn, con ngựa hay đá, đều phải giữ thế.
 9. Hàm huyết phúng nhơn tiên ô tự khẩu.
  Nghĩa là ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình. Chưởi rủa người ta thì mình mang lấy tội chưởi rủa trước.
 10. Hằng hà sa số.
  Nghĩa là nhiều vô số, như cát sông Hằng.
 11. Hành tàng hư thiệt tự gia tri, họa phước nhơn do cánh vấn thùy.
  Nghĩa là việc làm kín đáo, tốt xấu, có không tự mình biết, duyên cố họa phước lại hỏi ai ; hư nên, họa phước phải hỏi nơi mình.
 12. Hành thuyền kị mã tam phân mạng.
  Đi thuyền, cỡi ngựa, ba phân mạng, chỉ nghĩa là đi ghe cỡi ngựa rất hiểm nghèo, mạng sống còn có ba phân.