Trang:Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn.djvu/92

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 90 —
 1. Lính ban mai cai lính ban chiều.
  Ma cũng ăn hiếp ma mới.
 2. Ma cũ ăn hiếp ma mới:
  Kẻ tầng việc ăn hiếp kẻ còn bợ ngợ.
 3. Mặt chay mày đá.
  Lỳ lợm chẳng biết xấu hổ.
 4. Nghị huyện tri thủy.
  Con kiến biết chỗ có nước mà làm ổ. Thuở xưa ông Quản-trọng đi đánh giặc phương xa, quân lính khát nước, người dạy coi chỗ nào có hang kiến, đào xuống thì có nước. (Đối câu lão mã tri đạo.)
 5. Nước gáo tắm cho voi.
  Nước múc từ gáo nhỏ mà tắm cho voi, chỉ nghĩa là chẳng thấm tháp.
 6. Oan gia nghi giả bất nghi kiết.
  Tiếng khuyên người đời phải làm hòa chẳng nên gấy oán gây thù.

ĐÍNH NGOA.


Câu 37. Bẻ nạn chống trời. chữ nạn cải là chữ nạng.
Câu 16. Quân tử dỉ chí khí tương kì.

Người quân tử lấy ý chí hẹn haɥĩu. Đông một chí ý, chẳng luận xa gần, haú trước, ngn nviệc đều giống nhau. Phải cải là người quâ tử lòng dạ đều giống nhau, không hẹn cũng như hẹn.