Trang:Viet Nam Su Luoc 1.djvu/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.

Lệ Thần

TRẦN TRỌNG KIM越 南 史 略

V I Ệ T - N A M

S Ử - L Ư Ợ C

(HISTOIRE DU VIÊT-NAM)


IN LẦN THỨ TƯ

Sửa-chữa cẩn-thậnNHÀ XUẤT-BẢN

TÂN VIỆT - HANOI

In và phát-hành tại Saigon

1951