Trang:Viet Nam Su Luoc 1.djvu/2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.

Lệ-thần TRẦN-TRỌNG-KIM
(1882—1953)